Ansökan till vetenskapliga rådet

Statusmeddelande

Fyll i samtliga uppgifter. För att underlätta och möjliggöra behandlingen av ansökan är det viktigt att rätt uppgifter fylls i och att korrekt underlag bifogas. Ansökan kan sparas som "utkast" och fortsättas att fyllas i vid ett senare tillfälle.

Sökanden

 


Kontaktperson

Kontaktperson Företag

Om metoden

 

Som mest 10 filer.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.
Som mest 2 filer.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.

Intygande

Undertecknad har tagit del av information och villkor för ansökan till det vetenskapliga rådet och intygar att dessa godkänns.
Uppgifternas riktighet i denna ansökan intygas enligt bifogat dokument innehållande namnteckning av firmatecknare, namnförtydligande samt ort och datum.
Enbart en fil.
Begränsning 128 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.