Kontrollerat drickande

måndag 1 januari 0001
9:00 – 16:30
Utbildning
2 dagars utbildning för dig som tidigare gått 15-metodutbildningen. På kursen får du lära dig en manualbaserad KBT-behandlingsmetod för att stödja personer som har som mål att minska sin alkoholkonsumtion och dricka kontrollerat.
Hand nej tack

De flesta som söker vård för alkoholberoende vill försöka dricka kontrollerat snarare än att sluta helt. Chansen att lyckas ökar om personen får strukturerat stöd. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i hur du som behandlare steg för steg kan hjälpa människor som dricker för mycket att minska sin konsumtion. Behandlingen bygger på kognitiv beteendeterapi - en av de högst rankade åtgärderna i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2017). Kontrollerat Drickande är även en av de metoder som tas upp i Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen (2016).

Metoden för kontrollerat drickande kan ses som en fördjupning av det du lärt dig i 15-metoden. Kursen ges i 1 + 1 heldagar och du förväntas arbeta kliniskt med metoden mellan kursdagarna.

Psykologtidningen, Lennart Kriisa, har skrivit en artikel om Kontrollerat drickande där flera tongivande personer berättar om sin syn på metoden.

Kursledare

  • Sara Wallhed Finn, Leg. Psykolog, Med. dr.
  • Anders Hammarberg, Beteendevetare, Leg. Psykoterapeut, Docent

Båda är verksamma på Riddargatan1, mottagningen för Alkohol och Hälsa samt Karolinska Institutet.

Övrig information

Innan kursstart ska du ha läst boken ”Åter till kontrollerat drickande – en handbok för kliniker” (Studentlitteratur, 2015). Under fliken "extramaterial" på Studenlitteraturs webbplats finns klientmaterial för utskrift.

Kursintyg ingår men kursboken köper du själv.

Är du intresserad av utbildningen kontakta Pernilla Nordkvist. 

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor