Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet

torsdag 19 januari 2023
15:00 – 17:00
Seminarium
0 SEK (exklusive moms)
Ett hybridseminarium där företagshälsans omarbetade och uppdaterade guide om Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet presenteras.

OBS! Anmälan är stängd

Medicinsk kontroll

Vid seminariet presenterar och diskuterar några av författarna den omarbetade guiden om Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet som nyligen lanserats. Syftet med seminariet är att tydliggöra i skillnaden mellan den nya och gamla guiden samt presentera det aktuella kunskapsläget. Exempel på hur den nya guiden är tänkt att bidra till ökad prevention mot skador från arbete med vibrerande verktyg tas också upp. Seminariet genomförs i form av ett samtal mellan representanter för branschen och sakkunniga experter.

Programpunkter:

  • Varför behövs det en vibrationsguide?
  • Vad skiljer mellan den första och den andra upplagan?
  • Guidens olika delar
  • Handläggning vid symtom och fynd
  • Praktisk hantering av screening och klinisk undersökning
  • Återkoppling  
  • Förväntad utveckling

Medverkande:

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

Mats Hagberg, Professor, Överläkare Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Catarina Nordander, Adjungerad professor, Överläkare Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Daphne Enstam, Företagsläkare, Chefsöverläkare Feelgood Företagshälsa, Stockholm

Seminariet är avgiftsfritt och är en direktsändning (det kommer inte att spelas in och sändas i efterhand).

Sista anmälningsdag är 12 januari. Därefter skickas länken till seminariet ut till samtliga anmälda deltagare.

Ladda ner guiden här

Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745

Anmälan

Statusmeddelande

Anmälan är stängd