Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet

torsdag 19 januari 2023
15:00 – 17:00
Seminarium
0 SEK (exklusive moms)
Ett hybridseminarium där företagshälsans omarbetade och uppdaterade guide om Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet presenteras.

Medicinsk kontroll

Vid seminariet presenterar och diskuterar några av författarna den omarbetade guiden om Medicinsk kontroll vid hand- & armvibrationer i arbetslivet som nyligen lanserats. Syftet med seminariet är att tydliggöra i skillnaden mellan den nya och gamla guiden samt presentera det aktuella kunskapsläget. Exempel på hur den nya guiden är tänkt att bidra till ökad prevention mot skador från arbete med vibrerande verktyg tas också upp. Seminariet genomförs i form av ett samtal mellan representanter för branschen och sakkunniga experter.

Programpunkter:

  • Varför behövs det en vibrationsguide?
  • Vad skiljer mellan den första och den andra upplagan?
  • Guidens olika delar
  • Handläggning vid symtom och fynd
  • Praktisk hantering av screening och klinisk undersökning
  • Återkoppling  
  • Förväntad utveckling

Medverkande:

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

Mats Hagberg, Professor, Överläkare Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet

Catarina Nordander, Adjungerad professor, Överläkare Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

Daphne Enstam, Företagsläkare, Chefsöverläkare Feelgood Företagshälsa, Stockholm

Seminariet är avgiftsfritt och är en direktsändning (det kommer inte att spelas in och sändas i efterhand).

Sista anmälningsdag är 12 januari. Därefter skickas länken till seminariet ut till samtliga anmälda deltagare.

Ladda ner guiden här

Medicinsk kontroll
Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745

Anmälan

Statusmeddelande

×

*Obligatoriska uppgifter

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Det är mycket viktigt att du kontrollerar att din e-postadress är korrekt inskriven
När du konfirmerar din anmälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram. Men kontrollera först din spamkorg, ibland kan automatiska mejl hamna där (gäller speciellt om man har en gmail eller hotmail adress) innan du gör en ny anmälan. 

Anmälan

Jag anmäler mig till seminarium om hand- & armvibrationer i arbetslivet
Namn
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Anmälningsvillkor och information

Anmälan

Anmälan görs alltid på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Om det inte kommer någon automatisk bekräftelse så har inte din anmälan kommit fram, glöm inte att även kontrollera så mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post  anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte erhåller någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen/seminariet skickas ut ca 1-2 veckor innan. 

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Alla priser är exklusive moms

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter), som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis ca 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 %  samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Sverige Företagshälsor är en miljömedveten organisation och ibland får du åhörarkopior och material att ladda ner/skriva ut efter eget önskemål. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats. Information om hur du får tillgång till det du behöver ges senast i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor innan.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Plats anges alltid på webbsidan och i den information kring kursen som skickas ut ca 1-2 veckor innan. Eventuell ändring av lokal meddelas via e-post.
 
Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken och det går att ansluta egen dator via wifi. 

Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t ex pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en enkät (digitalt eller i pappersform) om hur du upplevt utbildningen. Den information vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Informationen sammanställs endast på aggregerad nivå.