Medicinska kontroller i arbetslivet

fredag 8 maj 2020
9:30 – 12:00
Seminarium
495 SEK (exklusive moms)
Medlemsseminarium om den nya föreskriften (AFS 2019:3).
Seminariet inställt

På grund av det rådande läget är seminariet inställt. Vår förhoppning är att kunna arrangera seminariet vid ett senare tillfälle under hösten när omständigheterna tillåter det. 

Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) gäller från den 1 november 2019. Sveriges Företagshälsor inbjuder till ett seminarium där de mest relevanta delarna i föreskriften belyses samt det som är nytt i förhållande till tidigare föreskrifter. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter förtydligas samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen. Speciell tonvikt kommer att läggas på medicinska kontroller vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, vibrationer, nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Ange gärna i anmälan om det är något speciellt du önskar få svar på under seminariet. 

Föreläsare från Arbetsmiljöverket

  • Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
  • Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
  • Kersti Lorén, ergonom

Målgrupp

Företagsläkare och personal som medverkar vid medicinska kontroller samt verksamhetsansvariga chefer på företagshälsan.

Övrig information

Seminariet är endast tillgängligt för medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Tyvärr är det inte möjligt för Arbetsmiljöverket att medverka på webbsänt seminarium. 

Frukostfika finns från kl. 09.00.