Medicinska kontroller i arbetslivet

måndag 14 december 2020
14:00 – 16:00
Seminarium
0 SEK (exklusive moms)
0 SEK (exklusive moms)
- en genomgång av de nya föreskrifterna

OBS! Seminariet är fullbokat!
Medicinsk kontroll

Arbetsmiljöverkets nya reviderade föreskrifter om Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) har nu varit gällande i drygt ett år.

Medicinska kontroller har införts vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och har utgått för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete) har genomförts.

Sveriges Företagshälsor inbjuder till ett seminarium med Arbetsmiljöverket där de mest relevanta delarna i föreskriften belyses samt även det som är nytt i förhållande till tidigare föreskrifter.

  • Vilka är det viktigaste ändringarna jämfört med föregående föreskrifter?
  • Hur ser strukturen, språket och kopplingen till andra föreskrifter ut?
  • Hur har ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligats?

Föreläsare
Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket
Carl Lind, Tekn. Dr. Ergonomi. Sakkunnig inom ergonomi, MTO, Arbetsmiljöverket

Nu finns våra kurser även på distans
Kontakt