Medicinska kontroller - nya krav på undersökningar

torsdag 9 november 2023
13:00 – 15:30
Utbildning
395 SEK (exklusive moms)
395 SEK (exklusive moms)
Ny ändringsföreskrift (AFS 2023:16) om läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning
Brandkåren olycka

Seminarium föreskriftsändringar

Den 1 januari 2024 gäller nya krav på undersökningar vilka ersätter tidigare krav på arbetsprov med EKG-registrering. 

Ändringsföreskriften ändrar lydelserna om vad som ska ingå i medicinska kontroller vid arbete med klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning. Ändringen innebär att krav på arbetsprov med EKG-registrering byts ut mot krav på andra undersökningar såsom registrering av vilo-EKG, bestämning av blodfetter och kardiovaskulär riskbedömning, som för arbetstagare över 40 år ska innefatta skattning av kardiovaskulär risk med ett vedertaget riskskattningsverktyg.

Sveriges Företagshälsor anordnar tillsammans med Arbetsmiljöverket ett seminarium kring de nya reglerna.  

Ur innehållet

 • Föreskriftsändringarna
 • Arbetsprovets sensitivitet och specificitet
 • Kardiovaskulär riskbedömning enligt den nya föreskriften, praktiskt genomförande
  • Personer <40 år 
  • Kolesterol och riskvärderingsverktyg (SCORE2)
  • Tilläggsundersökningar
  • Logistik på FHV
 • Frågestund

Ange gärna i anmälan om det är något speciellt du önskar få svar på under seminariet. 

Föreläsare 

 • Jonathan Lyström, läkare, specialist i arbets- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket
 • Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket

Rapportförfattarna, som ska gå igenom punkt 2 och 3 i programmet:

 • Anna Carlén, med dr, klinisk fysiolog, Linköpings universitet, Region Östergötland
 • Mikael Gustafsson, med dr, kardiolog, Linköpings universitet, Region Östergötland
 • Eva Nylander, prof em, klinisk fysiolog, Linköpings universitet, Region Östergötland

Målgrupp

Företagsläkare och personal som medverkar vid medicinska kontroller samt verksamhetsansvariga chefer på företagshälsan.

Kontakt
Anmälan

Statusmeddelande

×

Observera att anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Namnbyte måste anmälas och kan ske utan avgift fram till seminariedag. 

*Obligatoriska uppgifter

Sveriges Företagshälsor värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är Personuppgiftsansvarig för samtliga uppgifter som du lämnar i detta formulär. All behandling vi gör sker i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.

OBS! När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress. Om du inte fått någon bekräftelse har din anmälan inte kommit fram.

Anmälan

Jag anmäler mig till seminarium Medicinska kontroller - nya krav på undersökningar
Namn
Faktureringsadress
Medlem i Sveriges Företagshälsor
Anmälningsvillkor och information

Anmälan

Anmälan görs alltid på vår webbplats i avsett formulär för respektive utbildning. Observera att det är viktigt att den e-postadress du anger i anmälan är korrekt då all vidare kommunikation sker via den. De adressuppgifter som efterfrågas i ansökan gäller enbart fakturering, var noga med att ange eventuella referensuppgifter som din organisation kräver för att ni ska kunna hantera fakturan. Ange också om det kommer att skickas in ytterligare faktureringsunderlag till oss, inköpsorder eller dylikt. Om förtäring ingår i kursavgiften ska eventuell kostavvikelse anges i anmälan.

Bekräftelse

När du konfirmerar din amälan genom att klicka på "Skicka" längst ner i formuläret sänds en automatisk bekräftelse till angiven e-postadress som bekräftar att din anmälan kommit Sveriges Företagshälsor tillhanda. Om det inte kommer någon automatisk bekräftelse så har inte din anmälan kommit fram, glöm inte att även kontrollera så mejlet inte hamnat i din spamkorg. Kontakta oss via e-post  anmalan@foretagshalsor.se  eller per telefon 08-762 67 46 om du inte erhåller någon anmälningsbekräftelse eller om du har frågor om din anmälan. Mer utförlig information kring kursen skickas ut 1-2 veckor före kursstart.

Hantering av personuppgifter

När du lämnar dina personuppgifter till oss i samband med din anmälan så är vi personuppgiftsansvarig för att all behandling sker enligt gällande lagstiftning. För att vi ska kunna administrera din anmälan behöver du vid ansökningstillfället godkänna att vi lagrar dina personuppgifter för att använda dessa för avsett ändamål. Här kan du läsa mer om vår personuppgiftspolicy

Priser

Vid heldagsutbildning inkluderar deltagaravgiften fika vid ankomst, lunch och eftermiddagskaffe. Vid halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat framgår eventuell förtäring på webbsidan. Dokumentation ingår vanligtvis. Alla priser är exklusive moms

Medlems- och mängdrabatter

Medlemsrabatt ges ofta till Sveriges Företagshälsors medlemmar. Rabatten ges i de fall fakturamottagaren är medlem hos oss. Ibland ges även rabatt till andra organisationers medlemmar, då intygas medlemskapet enligt instruktion i anmälningsformuläret.

Är ni tre personer eller fler från samma organisation (med samma fakturauppgifter), som anmäler er samtidigt till ett och samma utbildningstillfälle, kan det finnas möjlighet att utnyttja mängdrabatter. Om ingen information finns på webbsidan, kontakta Sveriges Företagshälsor för mer information om vad som gäller för just din kurs: info@foretagshalsor.se.

Betalningsvillkor

Fakturering sker vanligtvis ca 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid särskilda erbjudanden kan dock fakturering ske redan i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid betalning efter förfallodatum debiteras en dröjsmålsränta med referensränta + 8 %  samt en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Var noga med att fylla i rätt faktureringsuppgifter för att undvika förseningsavgifter.

Material

Information om vilket material du behöver för respektive utbildning framgår på webbsidan och i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart. Om du behöver införskaffa litteratur på egen hand framgår det av kursinformationen på webbplatsen.

Sverige Företagshälsor är en miljömedveten organisation och i många fall får du åhörarkopior, artiklar och dylikt att ladda ner/skriva ut efter eget önskemål. Materialet skickas antingen ut per e-post eller finns att ladda ner på vår webbplats. Information om hur du får tillgång till det du behöver ges senast i den specifika kursinformation du får 1-2 veckor före kursstart.

Tider

Start- och sluttid för utbildningarna hittar du på webbsidan där respektive utbildningen beskrivs.

Plats

Sveriges Företagshälsor utbildningar genomförs oftast på Fleminggatan 7 i Stockholm. Plats anges alltid på webbsidan och i den information kring kursen som skickas till dig ca 1-2 veckor innan kursstart. Vid eventuell ändring av lokal meddelas du via e-post.
Vid ankomst anmäler du till Sveriges Företagshälsors representant. Är du tidig finns det ofta möjlighet att sitta ned en stund med en kopp kaffe.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken och det går att ansluta egen dator via wifi.
Är ni en större grupp som vill genomföra en utbildning på en annan ort i Sverige kan det ibland finnas möjlighet att specialarrangera detta, kontakta oss för mer information: info@foretagshalsor.se eller per telefon 08-762 67 46.

Logi

Är du i behov av logi i samband med din utbildning finns det många boendealternativ i närheten.

Scandic Park på Karlavägen 43 ligger i huset bredvid Almegahuset. 

Avbokningsregler

Anmälan är bindande. Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras full avgift. Vid eventuella förhinder kan du ofta överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning ska ske skriftligt till anmalan@foretagshalsor.se  och bekräftas av Sveriges Företagshälsor.

Inställda utbildningar

Under speciella omständigheter kan Sveriges Företagshälsor tvingas att ställa in eller ändra datum på enstaka utbildningar (t ex pga. sjukdom eller för få anmälningar). Avbokning från Sveriges Företagshälsor meddelas per e-post. Deltagaravgifter som erlagts återbetalas omgående. Omkostnader för resor/logi, inkomstbortfall etc. ersätts ej.

Utvärdering

Vanligtvis ges du som deltagare möjlighet att besvara några korta frågor via en digital enkät om hur du upplevt utbildningen. Den information vi får från dig är en viktig del i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Informationen sammanställs endast på aggregerad nivå.