Medicinska kontroller - nya krav på undersökningar

torsdag 9 november 2023
13:00 – 15:30
Utbildning
395 SEK (exklusive moms)
395 SEK (exklusive moms)
Ny ändringsföreskrift (AFS 2023:16) om läkarundersökning med bedömning för tjänstbarhetsintyg vid arbete med klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning
Brandkåren olycka

Obs! Anmälan senast 2 november

Seminarium föreskriftsändringar

Den 1 januari 2024 gäller nya krav på undersökningar vilka ersätter tidigare krav på arbetsprov med EKG-registrering. 

Ändringsföreskriften ändrar lydelserna om vad som ska ingå i medicinska kontroller vid arbete med klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning. Ändringen innebär att krav på arbetsprov med EKG-registrering byts ut mot krav på andra undersökningar såsom registrering av vilo-EKG, bestämning av blodfetter och kardiovaskulär riskbedömning, som för arbetstagare över 40 år ska innefatta skattning av kardiovaskulär risk med ett vedertaget riskskattningsverktyg.

Sveriges Företagshälsor anordnar tillsammans med Arbetsmiljöverket ett seminarium kring de nya reglerna.  

Ur innehållet

 • Föreskriftsändringarna
 • Arbetsprovets sensitivitet och specificitet
 • Kardiovaskulär riskbedömning enligt den nya föreskriften, praktiskt genomförande
  • Personer <40 år 
  • Kolesterol och riskvärderingsverktyg (SCORE2)
  • Tilläggsundersökningar
  • Logistik på FHV
 • Frågestund

Ange gärna i anmälan om det är något speciellt du önskar få svar på under seminariet. 

Föreläsare 

 • Jonathan Lyström, läkare, specialist i arbets- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket
 • Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin, Arbetsmiljöverket

Rapportförfattarna, som ska gå igenom punkt 2 och 3 i programmet:

 • Anna Carlén, med dr, klinisk fysiolog, Linköpings universitet, Region Östergötland
 • Mikael Gustafsson, med dr, kardiolog, Linköpings universitet, Region Östergötland

Målgrupp

Företagsläkare och personal som medverkar vid medicinska kontroller samt verksamhetsansvariga chefer på företagshälsan.

Kontakt