Medicinskt ledningsansvar inom företagshälsan

fredag 12 februari 2021
9:00 – 17:00
Utbildning
5.495 SEK (exklusive moms)
4.495 SEK (exklusive moms)
Nyhet! Nu finns våra kurser även på distans
Doktor

Vad innebär det för verksamhetschefen och medicinskt ansvarig personal?

För en verksamhetschef på företagshälsan är en av ledningsuppgifterna att ansvara för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god vård. För den uppgiften krävs specifik sakkunskap motsvarande de behov som finns i den aktuella verksamheten. Förutom att tillse att det medicinska omhändertagandet av patienten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård, måste verksamhetschefen tillse att samverkan och samordning med andra enheter också fungerar på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det måste också finnas de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver och personalens kompetens måste upprätthållas genom vidareutbildningsinsatser med mera. På företagshälsan måste det finnas en namngiven person som har det medicinska ledningsansvaret.

Kursen svarar mot uppfyllande av kravet på kurs för ST läkare i Arbetsmedicin delmål a6 – Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation. Kursen kan även utgöra ett bra underlag inför kravet på utförande av ett eget Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete.

Trodde jag hade ganska bra koll på våra styrande dokument men helt klart en del som behöver uppdateras! Väldigt bra att jag gick med min nya chef så vi får en gemensam grund att stå på!

Företagsläkare och kursdeltagare i april 2018
Kursinnehåll
  • Patientsäkerhet och kvalitetssäkring
  • Hantering av patientuppgifter/sekretess
  • Praktiska exempel
  • Gruppdiskussioner kring vanliga frågeställningar
Datum
Dag Tid
12 februari 2021 09:30 - 17.00
Ulf Fröberg

Föreläsare

Ulf H Fröberg, VD och chefsjurist vid Institutet för Medicinsk Rätt AB (IMR)  

Karin Nord

Kursledare

Karin Nord, företagsläkare Ådalshälsan, Kramfors

Kontakt

Sveriges Företagshälsor

info@foretagshalsor.se

08-762 67 46