Uppdaterad guide: Riskbedömning och medicinsk kontroll vid Handintensivt arbete

torsdag 30 november 2023
14:00 – 16:00
0 SEK (exklusive moms)
0 SEK (exklusive moms)
OBS! Anmälan är stängd.
Välkommen på ett webbinarium där företagshälsans uppdaterade guide om Riskbedömning och medicinsk kontroll vid handintensivt arbete presenteras.  
Fiskindustri

Nu har den uppdaterade guiden om Riskbedömning och medicinska kontroller vid handintensivt arbete lanserats. Handintensivt arbete är bara en del av de belastningsergonomiska risker som kan finnas i arbetsmiljön, och den uppdaterade guiden vill förtydliga detta och hur riskbedömning och medicinska kontroller är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

På webbinariet ges en bakgrund till uppdateringen och en genomgång av hur företagshälsan på bästa sätt ska jobba med riskbedömningar och medicinska kontroller inom området.

 

Medverkande

Peter Munck af Rosenschöld, vd Sveriges Företagshälsor

Peter Johansson, Med Dr och ergonom, Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Teresia Nyman, Med Dr och ergonom Arbets- och miljömedicin, Uppsala universitet

Catarina Nordander, Docent, Överläkare Arbets- och miljömedicin Syd samt Lunds universitet

Inger Arvidsson, Docent, Ergonom Arbets- och miljömedicin Syd samt Lunds universitet 

Webbinariet är avgiftsfritt.

När     Var
30 november kl 14.00-16.00 På distans via Zoom
Kontakt

Marie Dahlgren

marie.dahlgren@foretagshalsor.se

087626745