42 miljoner till forskning om att leva och arbeta med psykisk ohälsa

tisdag 19 maj 2020
Källa: AFA

Sjukskrivningar för psykiska diagnoser har ökat i Sverige. Orsakerna till detta är oklara och det finns stora kunskapsluckor. För att öka förståelsen och på sikt minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa hos arbetare i privat sektor, satsar arbetsmarknadens parter, genom AFA Försäkring, 42 miljoner kronor på forskning i FoU-programmet Att leva och arbeta med psykisk ohälsa.
Läs mer