En dålig arbetsmiljö får aldrig vara ett konkurrensmedel

torsdag 17 september 2020
Källa: Regeringskansliet
Debattartikel av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Aftonbladet den 17 september.

Krafttag mot företag som fuskar, utnyttjar människor och begår brott.
Svensk arbetsmarknad ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Arbetslivskriminaliteten har på senare år blivit allt mer välorganiserad och är en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna en kraftfull förstärkning av resurserna för att bekämpa arbetslivskriminalitet.
Läs mer