9,5 miljoner till forskning om vägen till psykisk hälsa i arbetslivet

tisdag 25 juni 2024
Källa: Afa

Två nya Göteborgsbaserade forsknings­projekt får närmare 9,5 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projekten är två av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa För­säkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor. Läs mer