Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

tisdag 21 juni 2022
Källa: SBU

SBU har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer.

En ogynnsam arbetsställning i nacken kan kopplas till besvär i nacke och axlar. Och kraftkrävande och repetitiv handaktivitet har samband med ökad risk för karpaltunnelsyndrom i handleden. Det är exempel på slutsatser i SBU:s nya rapport som belyser hur olika typer av besvär i nacke, axlar, armar och händer hänger samman med både fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Besvären kopplas i utvärderingen till typ av exponering, inte till typ av yrke.

Det handlar dock om resultat på gruppnivå, betonar en av SBU:s sakkunniga, professor Svend Erik Mathiassen vid Centrum för belastningsskadeforskning, Gävle:

  • Slutsatserna kan ge generell vägledning för beslutsfattare, exempelvis inom Försäkringskassan. Rapportens resultat bör användas med försiktighet om man på individnivå ska avgöra om en persons besvär är en arbetsskada eller ej, eftersom det finns andra faktorer som kan ha betydelse.

Läs mer