Arbetsmiljöverket ändrar sin AFS struktur med start 1 januari, 2025

måndag 20 november 2023
Källa: Arbetsmiljöforum

Lite förenklat innebär den nya strukturen att dagens 67 föreskrifter slås ihop till 15 mer omfattande föreskrifter. De 2 300 paragraferna i de nuvarande 67 föreskriftshäftena är insorterade på ett nytt sätt i de 15 nya föreskriftshäftena. De 15 föreskrifterna är indelade i tre grupper: grundläggande regler, övriga regler och produktregler. De olika delarna i strukturen innebär ingen juridisk hierarki bland reglerna utan beskriver ett flöde i arbetsmiljöarbetet. Läs mer