Arbetsmiljöverkets årsredovisning 2020

fredag 26 februari 2021
Källa: Arbetsmiljöverket

Nyligen publiceras Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2020. Året har präglats av snabba omställningar för att möta de arbetsmiljöfrågor som pandemin inneburit.
Men med pandemin har också nya arbetssätt växt fram. Till exempel har nästan hälften av Arbetsmiljöverkets inspektioner under året genomförts på distans. Det är ett exempel på en omställning som inneburit att Arbetsmiljöverket uppfyllt målen med verksamheten för 2020.
Läs mer