Att utreda arbetsförmåga

tisdag 14 juni 2022
14:00 – 16:00
395 SEK (exklusive moms)
395 SEK (exklusive moms)
OBS! Anmälan är stängd.

Ett webbinarium som riktar sig till dig som arbetar inom HR, är chef eller facklig representant och behöver mer kunskap om begreppet arbetsförmåga, vad det innebär och hur man gör en utredning via företagshälsan. Företagshälsans nya guide kring utredning av arbetsförmåga presenteras och du får information om hur samverkan sker på bästa sätt.
Tatuerad trött ung man på lager

För att en utredning av arbetsförmåga ska komma till nytta och vara kostnadseffektiv är det bra att tänka efter före. Några av frågorna som tas upp är: Hur bör beställning av en utredning gå till? Hur ser en effektiv samverkansprocess ut? Och hur kan återkoppling av resultatet ske?

Innehåll

  • Begreppet arbetsförmåga
  • Arbetsförmågehuset (The work ability house model)
  • Beställning och upphandling av utredningar och åtgärder i olika skeden 
  • Samtal om arbetsförmåga
  • Lagstiftning om arbetsanpassningar
  • Kartläggning av arbetsförmåga
  • Teambaserad utredning av arbetsförmåga, hur går det till?

Medverkande

  • Peter Munck af Rosenschöld, Vd, Sveriges Företagshälsor
  • Therese Hellman, Docent, Arbets- och miljömedicin, Uppsala
  • Charlotte Wåhlin, Docent, Arbets- och miljömedicin, Linköping

Material

 Företagshälsans guide om arbetsförmåga, begrepp, samtal och utredning.

Kontakt

Pernilla Nordkvist

pernilla.nordkvist@foretagshalsor.se

08-762 67 42

Projektledare, Sveriges Företagshälsor