Bättre samverkan främjar patientens rehabilitering

onsdag 11 maj 2022
Källa: Läkartidningen

Arbetsgivaren är en nyckelaktör i sjukskrivnings­processen, särskilt vid långvariga sjukskrivningar. Det är viktigt att patienten har en seriös arbetsgivare som tar sitt rehabiliteringsansvar på stort allvar, när det behövs. Inom 30 dagar ska arbetsgivaren göra en plan för återgång till arbetet om sjukskrivningen kan vara över 60 dagar. Detta är bra och viktigt. I vissa andra europeiska länder, exempelvis Holland och Belgien, finns det kraftiga sanktioner för arbetsgivare som inte sköter sitt rehabiliteringsansvar. Några motsvarande sanktioner finns inte i Sverige. Läs mer