Den blinda fläcken i sjukvårdsdebatten

måndag 8 augusti 2022
Källa: Folkhälsodalen

Arbete och hälsa hör ihop och hälsa i arbetet är oskiljaktigt från hälsa i livet. Ändå utreder regeringen framtidens hälso- och sjukvård utan att med ett ord nämna arbetsplatser och företagshälsa. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa det som hälso- och sjukvården inte klarar?

Mönstret går igen. När det gäller sjukförsäkring, sjukfrånvaro och rehabilitering har staten i många år, utan större framgång, försökt få hälso- och sjukvården att lösa uppgifter den är illa rustad för - i stället för att se och försöka använda den resurs och kompetens som faktiskt finns. Att det kan fungera annorlunda är marknaden ett bevis för. Många arbetsgivare, i synnerhet inom privat sektor, kliver fram och betalar för en företagshälsovård som löser uppgifterna och fyller i luckorna mellan olika offentliga aktörer. Problemet är att många arbetsgivare inte har möjligheten eller intresset. Hur kan staten bättre stödja marknaden att lösa de uppgifter som hälso- och sjukvården inte klarar? Det kräver ett samtal över de gränser politiken själv har skapat. I dag ligger de frågor det berör på flera departement, flera utgiftsområden i budgeten och flera utskott i riksdagen.

Medverkande: Joachim Morath, vd vid Feelgood Mattias Karlsson (M) ledamot i socialförsäkringsutskottet Peter Munck af Rosenschöld, vd vid Sveriges Företagshälsor Petter Odmark, analyschef vid Reform Society Sofia Amloh (S) tjänstgörande ersättare i socialutskottet

Samtalsledare: Göran Hägglund, Reform Society Arrangör: Feelgood

Se samtal och debatt från Almedalen 2022