En ny STAMgrupp/basgrupp för ST i arbetsmedicin startar mars 2023

tisdag 31 januari 2023
Källa: Företagsläkarföreningen

Deltagarna träffas via zoom en fredagseftermiddag i månaden under två års tid. Vid varje möte engageras gästföreläsare med hög kompetens inom dagens tema. Diskussion i smågrupp är ett återkommande moment. Mellan dessa möten förutsätts inläsning av studiematerial och genomförande av inlämningsuppgifter. Tre internat ingår också under STAMgrupp/basgrupps tiden.

Syftet är att ST-läkare ska få

  • fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet
  • utveckla yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik
  • ett brett kollegialt nätverk

Förlängd anmälningstid. Läs mer