Evidensbaserad praktik i företagshälsovården – synergonomi

måndag 20 september 2021
Källa: Mynak

I syfte att stödja evidensbaserad praktik inom företagshälsovården har myndigheten för arbetsmiljökunskap tagit fram en riktlinje inom området synergonomi. I publikationen, Riktlinjer för synergonomi – Belysning och synförhållanden på arbetsplatsen, lyfts kunskap, planering och systematiskt förbättringsarbete som de viktigaste nycklarna. Om belysningen är felaktigt utformad kan den orsaka problem, som bländning och flimmer. Ljusbehovet beror också på de aktuella arbetsuppgifterna och det behöver också anpassas efter olika förutsättningar. Exempelvis har åldern stor betydelse eftersom ögat förändras med stigande ålder.  

Myndigheten har ett generellt uppdrag att följa och främja företagshälsovårdens utveckling. En central del i detta uppdrag är att utveckla och sprida riktlinjer för en evidensbaserad praktik inom företagshälsovården.
Ett webbinarium genomförs den 21 september.
Läs mer