Förebyggande sjukpenning

torsdag 19 november 2020
Källa: Inspektionen för Socialförsäkringen - ISF

En granskning av sjukpenning i förebyggande syfte

De nästan 30 år gamla reglerna för förebyggande sjukpenning fungerar inte som avsett för arbetet med att förebygga sjukdom, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro. ISF har granskat hur förmånen förebyggande sjukpenning fungerar i praktiken när det gäller Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och indirekt de försäkrade personerna som ska delta i förebyggande behandling eller rehabilitering.
Läs mer