Företagshälsovårdens framtid

torsdag 16 november 2023
Källa: Sveriges Riksdag

Interpellationsdebatt om Företagshälsovårdens framtid av Ciczie Weidby (V) till Statsrådet Paulina Brandberg (L). 

Företagshälsovården har en central roll i arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser. Företagshälsovården upptäcker, förebygger och minimerar risker i arbetsmiljön, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för ett långt, hållbart och säkert arbetsliv utan olyckor, skador eller dödsfall. Företagshälsovården bidrar till att förebygga ohälsa, främja hälsa och skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. Företagshälsovården bidrar med kunskap och kompetens och utgör därmed en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården har således en viktig uppgift. Läs mer och se debatt