Försäkringskassan ska åtgärda brister i sjukpenningärenden

torsdag 10 september 2020
Källa: Regeringskansliet

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum identifierat ger regeringen nu Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen samt redovisa planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.
Läs mer