Forskningen visar på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer

torsdag 30 juni 2022
Källa: Mynak

Mikroaggressioner, diskriminering, trakasserier och sämre karriärmöjligheter är något av det som hbtq-personer utsätts för på sina arbetsplatser. I ett regeringsuppdrag har Myndigheten för arbetsmiljökunskap sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. I uppdraget ingick speciellt att titta på transpersoners arbetsmiljö. Forskning pekar tyvärr på stora brister i arbetsmiljön för hbtq-personer.

Studier visar bland annat att hbtq-personer ofta kan vara utsatta för kränkningar och diskriminering på arbetsplatsen, samt att personer med transerfarenhet tycks vara särskilt utsatta. Forskning inom området är begränsad så därför genomfördes en tilläggsstudie för att kartlägga arbetsmiljön hos transpersoner. Läs mer