Forskningssatsning på arbetsliv och hälsa

onsdag 13 september 2023
Källa: GIH

Forte satsar 23 miljoner kronor på GIH:s forskning om arbetsliv och hälsa. Totalt satsar Forte 230 miljoner kronor på ett forskningsprogram om hälsofrämjande och förebyggande insatser. I den första delen ska inkludering och effektivitet av ett befintligt företagshälsovårdsprogram under de senaste 30 åren utvärderas. Medverkande i forskningsprogrammet är forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Umeå universitet och Uppsala universitet, i nära samarbete med samverkanspartners HPI Health Profile Institute och branschorganisationen Sveriges Företagshälsor. Läs mer