Förteckning över MRO-läkare

tisdag 20 februari 2024
Källa: Sveriges Företagshälsor

En MRO-läkare är en specialistläkare med särskild kompetens att bedöma alkohol- och drogtester. MRO-läkaren ska kontrollera om säkerhetskedjan följts och undersöka om ett positivt testresultat från laboratoriet ska meddelas som positivt till arbetsgivaren. 

Nu finns det en förteckning på specialistläkare som gått en 3-dagars utbildning för MRO-läkare. De står till förfogande för konsultuppdrag för er som behöver anlita en MRO-läkare. Läs mer här