Friska arbetsplatser belastar rätt: Ny kampanj för ett hälsosamt arbetsliv

tisdag 13 oktober 2020
Källa: Europeiska arbetsmiljöbyrån

Friska arbetsplatser belastar rätt: EU-Osha lanserar ny kampanj för ett hälsosamt arbetsliv 2020–2022.
Arbetsrelaterade belastningsbesvär är temat för EU-Oshas senaste kampanj för ett hälsosamt arbetsliv, och det finns goda skäl till att just detta område valts. De här försvagande tillstånden, som inbegriper rygg- och nackvärk, är den vanligaste typen av hälsoproblem bland Europas arbetstagare.
Läs mer