I pandemins spår – arbetsmiljön på vänt

tisdag 22 september 2020
Källa: Du & Jobbet

Inspektioner som nästan bara görs på telefon och ett systematiskt arbetsmiljöarbete som lagts på is. Coronapandemin har påverkat arbetsmiljöarbetet negativt på minst sju sätt, visar Du&jobbets genomgång.

– När pandemin inträffade var det många företag som slutade med sitt preventiva arbetsmiljöarbete. Man slutade beställa utbildningar, bokade av hälsoundersökningar, även skyddsronder bokades av. Utbildningar, genomgångar och analyser, allt ställdes in, säger Peter Munck af Rosenschöld, vd på Sveriges Företagshälsor.
Läs mer