Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom FHV

måndag 13 november 2023
Källa: Arbets- och Miljömedicin Uppsala och Örebronyheter

Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom företagshälsovården lockar många. De arbets- och miljömedicinska klinikerna i Örebro och Uppsala ordnar tillsammans en distansutbildning, för sjuksköterskor inom företagshälsovården (FHV). Läs mer

Fyra kostnadsfria digitala utbildningstillfällen under ht 2023 – vt 2024. Två fysiska träffar våren 2024 i Uppsala och Örebro
Tillfälle 1: Spirometri samt syntest
Tillfälle 2: Audiometri samt sensoriska tester inkl. muskelstyrka vid exponering av hand-arm-vibrationer (kostnad tillkommer)

Läs mer