Kan företagshälsovården minska hälsogapet?

fredag 24 maj 2024
Källa: Forte

Företagshälsovården har potential att nå många olika grupper med preventiva och hälsofrämjande insatser. 

Ojämlikhet i hälsa är en stor utmaning över hela världen. Samtidigt kan många sjukdomar och tillstånd förebyggas genom en hälsosam livsstil och god arbetsmiljö. Arbetsplatsen är en viktig arena där en stor del av befolkningen kan nås. En viktig resurs för preventiva och hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen är företagshälsovården. 

I Sverige har metoden hälsoprofilbedömning levererats av företagshälsovården sedan slutet av 1970-talet, och har potential att nå upp till 3,5 miljoner arbetstagare. Men trots programmets omfattning och långa historia har det aldrig utvärderats i stor skala. Forskningsprogrammet WORK TOGETHER syftar till att förbättra inkludering och effektivitet av företagshälsovårdens preventiva arbete för att minska hälsogapet i samhället. 

Talare: Elin Ekblom Bak, professor i idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan Presentationen spelades in på Forte Talks 2024 den 15 maj i Stockholm.