KI genomför en pilotstudie om rehabilitering för vårdpersonal i akutsjukvården och intensivsjukvården

fredag 24 september 2021
Källa: Regeringskansliet

Regeringen ger Karolinska institutet (KI) i uppdrag att genomföra en pilotstudie om rehabilitering för sjuksköterskor och läkare inom akutsjukvård och intensivvård som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser, till exempel utmattningssyndrom. Metoden som ska användas har tidigare prövats med goda resultat i en studie med sjukskrivna lärare.
Läs mer