KI söker postdoktor till projekt om psykisk ohälsa i arbetslivet

tisdag 24 maj 2022
Källa: Karolinska Institutet

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa? Enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa (www.ki.se/imm/iir) bedriver forskning om arbete och hälsa med fokus på intervention och implementering. Målsättningen är att genom högkvalitativ forskning och utbildning utveckla, utvärdera och implementera evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder av betydelse för samhället. Forskningsenheten är tvärvetenskaplig och består av cirka 20 medarbetare.  Läs mer