Kommande utlysningar: Psykisk ohälsa med fokus på rehabilitering, samverkan och ett hållbart arbetsliv

torsdag 16 mars 2023
Källa: Forte

Psykisk ohälsa har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige. Sedan 2007 har utbetalningar på grund av aktivitets- och sjukersättning ökat och orsakerna till beviljade ersättningar domineras av diagnoser kopplade till psykisk ohälsa. Denna utlysning är ett samarbete mellan Försäkringskassan och Forte. I denna utlysning kommer forskare kunna söka projektbidrag som bidragsform och totalt avsätts omkring 50 miljoner kr för åren 2023–2026. Läs mer