Kriminalitet på arbetsmarknaden viktig inkomstkälla för organiserad brottslighet

fredag 14 juni 2024
Källa: Ekobrottsmyndigheten

Den utgör i dag ett av de största hoten mot svensk välfärdsekonomi, men kan förhindras om vi alla tar ansvar. Det säger Anna Lundström, brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten om den ökande arbetslivskriminaliteten.
 – Oseriösa aktörer döljer sig ofta bakom fina fasader, säger Anna Lundström. De tecknar kollektivavtal, säger att de ska betala avtalsenliga löner och sköta arbetsmiljön. De lägger sig också på billigaste pris, eftersom de vet att de sannolikt inte behöver hålla sina löften. De har lärt sig att de flesta inköpare inte gör några uppföljningar. Läs mer