Mynak uppdaterar riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatsen

tisdag 23 maj 2023
Källa: Mynak

Nu uppdaterar Mynak riktlinjerna för alkoholproblem på arbetsplatsen, då nya forskningsrön tillkommit sedan de tidigare gavs ut. Riktlinjerna ska fungera som ett stöd för företagshälsovården och chefer på arbetsplatser för att förhindra och åtgärda alkoholproblem i arbetslivet. Ulric Hermansson, forskare och universitetslektor vid Karolinska institutet och Pernilla Nordkvist, projektledare på Sveriges Företagshälsor, är de som genomför revideringen. Läs mer