Myndigheten för arbetsmiljökunskap söker lärande exempel

onsdag 10 april 2024
Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Inom ramen för ett pågående projekt kommer Myndigheten för arbetsmiljökunskap att presentera lärande exempel för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatser. För att samla in material och identifiera förebyggande insatser som motverkat sexuella trakasserier genomför de en fallstudie. De söker nu offentliga och privata arbetsgivare inom alla branscher som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter och bidra med lärande exempel. Läs mer