Nödvändiga arbetsmiljöinsatser i en tid av kris

onsdag 18 november 2020
Källa: SKR

KRÖNIKA. Om pandemin har åskådliggjort en sak är det att välfärdens medarbetare har Sveriges viktigaste jobb. Under året har de fått vård, skola och omsorg att fungera under förhållanden som saknar motstycke i modern tid. Under pandemiåret 2020 har många i välfärden haft en hög arbetsbelastning och ställts inför svåra situationer, vilket medfört risker för medarbetarnas psykiska hälsa. Kommunerna och regionerna har därför utökat erbjudandet om krisstöd genom företagshälsovården.
Läs mer