Ny guide ger läkare i primärvården stöd kring patienter med jobbrelaterad ohälsa

tisdag 28 maj 2024
Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin

Guiden ”Hur påverkar jobbet din patients hälsa?” är ett praktiskt stöd för läkare i primärvården i mötet med patienter där arbetet kan vara orsaken eller bidra till ohälsa. Guiden kan till exempel vara till hjälp om läkaren ska ta ställning till sjukskrivning och också underlätta patientens återgång i arbete.

− För den som har ett arbete är det ofta en central del i livet och vi vet att en stor del av ohälsan i befolkningen, både den fysiska och den psykiska, har koppling till arbetslivet. Därför har vi tagit fram den här guiden som innehåller råd till läkare i primärvården kring vad som kan göras när arbetet är en bidragande orsak till ohälsan, säger Åsa Chaikiat Ståhl, läkare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och en av dem som jobbat med att ta fram guiden. Läs mer