Nyhet! Guide för Riskbedömning och medicinsk kontroll vid Handintensivt arbete

fredag 21 augusti 2020
Källa: Sveriges Företagshälsor

En viktig fråga som Sveriges Företagshälsors medlemmar, tillsammans med sina kunder, arbetar med är att identifiera, åtgärda och förebygga problem relaterade till handintensivt arbete. Handintensivt arbete är vanligt förekommande i många olika branscher, till exempel där montering och paketering förekommer, inom livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, hemtjänsten och städbranschen.

Först behöver en riskbedömning göras för att sen kunna avgöra om medicinska kontroller ska anordnas. Denna guide är framtagen för att ge företagshälsan och dess kunder stöd till att genomföra dessa riskbedömningar och medicinska kontroller.  

Guiden har utarbetats i samarbete mellan experter vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala samt Arbets- och miljömedicin Syd. Arbetsmiljöverket har bidragit vid uttolkningen av den nya föreskriften. Det är vår gemensamma förhoppning att denna guide på ett aktivt sätt bidrar till ett förbättrat arbete kring att förebygga problem relaterade till handintensivt arbete.

Läs mer