Nytt magisterprogram inom arbetsmiljö

fredag 1 oktober 2021
Källa: Mynak

Hösten 2019 inledde Myndigheten för arbetsmiljökunskap ett arbete för att stimulera utveckling av utbildning för arbetsmiljöingenjörer. Nu startar olika program och kurser runt om i landet.

Mittuniversitetet erbjuder nu ett magisterprogram, Arbetsmiljöstrateg 60 högskolepoäng, som är det första i sitt slag. Utbildningen ges på distans och halvfart, med start vårterminen 2022. Anmälan är öppen till 15 oktober. https://mynak.se/anmalan-oppen-nytt-magisterprogram-inom-arbetsmiljo-sok-senast-15-oktober/

Liv Nilsson, processledare vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap: – Det finns ett uttalat behov av både den praktiska kompetens som traditionella arbetsmiljöingenjörer besitter, men också kompetens på det strategiska planet och det är den inriktningen som den nya magistern på Mittuniversitetet nu har. Utbildningen behövs för att kunna möta arbetslivets krav på fördjupade kunskaper inom området arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. Mer information om utbildningen: Magisterprogram - Arbetsmiljöstrateg (miun.se)