Primärvårdsreform klubbad i riksdagen

torsdag 19 november 2020
Källa: Läkartidningen

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om en primärvårdsreform. Det innebär bland annat en ny definition av primärvård och att ett nationellt grunduppdrag för primärvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Riksdagen skickade dock med ett tillkännagivande till regeringen om primärvårdens grunduppdrag. Riksdagen vill att regeringen ska återkomma med ett förslag där hälsofrämjande insatser, rehabilitering och uppsökande arbete också ingår i grunduppdraget.
Läs mer