Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

fredag 13 mars 2020
Källa: Forte

En kunskapsöversikt som behandlar sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning.

Psykiska problem utgör nu den dominerande andelen av långtidssjukskrivningar. Vilka typer av psykiska problem rör det sig om? Vilka faktorer påverkar risk för sjukskrivning respektive möjligheten för återgång i arbete? Vad vet vi redan och inom vilka områden behövs ytterligare forskning? Det är några av de frågor som behandlas i den här skriften, som kom ut i en första version våren 2015. Då sammanfattade den en rapport från ett regeringsuppdrag till Forte om att genomföra en kunskapsöversikt inom området.

Läs mer