Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer

torsdag 23 september 2021
Källa: Regeringskansliet

Regeringen ger Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om arbetsmiljörisker och friskfaktorer, det vill säga faktorer som kan bidra till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja arbetsrelaterad hälsa bland hälso- och sjukvårdspersonal. Resultaten av arbetet ska ge en ökad förståelse för hur arbetsmiljön för hälso- och sjukvårdspersonal kan främjas och hur arbetsmiljörisker för gruppen kan minimeras och undanröjas.
Läs mer