Regeringen har tagit emot betänkandet: En ändamålsenlig arbetsskadeförsäkring

torsdag 14 september 2023
Källa: Regeringskansliet

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att livräntan i arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion att ge ekonomisk trygghet vid arbetsskada. I uppdraget har ingått att analysera behovet av förändringar av nuvarande undantag i arbetsskadeskyddet vid smitta, liksom behovet av att anpassa skyddet vid arbete i hemmet. I ett tilläggsuppdrag analyserade utredningen hur finansieringen av arbetsskadeförsäkringen kan förändras för att skapa drivkrafter för arbetsgivare att förebygga arbetsskador och motverka långa sjukskrivningar. Läs mer