Riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsan

fredag 9 februari 2024
Källa: Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Riktlinjerna är en viktig del i kvalitetssäkringsarbetet inom branschen. De ger företagshälsan och dess kunder ett forskningsbaserat underlag med kvalitetssäkrade metoder och arbetssätt inom olika områden. Mynak utvecklar riktlinjerna för evidensbaserad praktik för de som arbetar inom företagshälsan. Utvecklingsarbetet sker i samarbete med forskare, yrkesverksamma praktiker, branschföreningen och andra intressenter beroende på ämnesområde. Se film om varför detta är viktigt