Samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider

tisdag 24 november 2020
Källa: Uppdrag psykisk hälsa

Att vi mår bra på jobbet är viktigt och pandemin medför såväl nya behov och riskfaktorer som förstärker risker som redan fanns. Chefer och HR i kommuner och regioner gör och har gjort ett stort jobb med att ställa om för att ge ännu bättre stöd till medarbetarna kring psykisk hälsa med anledning av detta. Det handlar exempelvis om sätt att hantera oro, nya arbetssätt och samvetsstress samt ett förändrat behov av återhämtning.
Läs mer