Snart finns inga företagsläkare kvar

fredag 14 juni 2024
Källa: Katrineholms Kuriren

Debatt: Med ett extremt mörkt år bakom oss med arbetsplatsolyckor som har fått förfärliga konsekvenser blir det än mer tydligt att många insatser behöver göras i abetsmiljöarbetet, inte minst från politiskt håll. Företagshälsovården har en central roll i arbetsmiljöarbetet på våra arbetsplatser, bland annat genom att upptäcka, förebygga och minimera risker i arbetsmiljön. Detta skapar i sin tur bättre förutsättningar för ett långt, hållbart och säkert arbetsliv utan olyckor, skador och dödsfall. Men av drygt 1 100 läkare med specialistkompetens i arbetsmedicin/företagshälsovård (så kallade företagsläkare) är närmare 900 över 65 år. Ansvariga politiker måste skynda på och utse Försäkringskassan som huvudman för företagsläkarutbildningen som en statlig utredning föreslår! Läs mer