Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

tisdag 30 juni 2020
Källa: Läkartidningen

Sverige har drabbats hårt av covid-19-pandemin, men inom landet och även inom städer finns en betydande variation i hur många som smittats. I många länder rapporteras om stora sociala skillnader i hur olika befolkningsgrupper drabbats av covid-19, med socioekonomiskt utsatta och minoritetsgrupper hårt drabbade i Storbritannen och USA. Bland personer i yrkesverksam ålder i Storbritannien fanns de tydligaste överriskerna bland dem som arbetade inom social omsorg, transport och lågkvalificerade kontaktyrken, däremot inte bland sjukvårdspersonal.
Läs mer