Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2022

Sveriges Företagshälsors medlemmar hälsas välkommen till årsmötet 2022.

Årsmöteshandlingar
Kommer att finnas nedladdningsbara här två veckor innan mötet.

Ärenden som medlem önskar behandla på ordinarie årsmöte ska vara föreningen tillhanda senast den 19 april 2022.

Tid: Kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Plats: Sveriges Företagshälsor, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Årsmötet kommer att även att sändas digitalt via Teams.

Anmälan: Senast 4 maj till anmalan@foretagshalsor.se

Efter årsmötet inbjuder vi till mingel med lättare förtäring och dryck. 

Kontakt