Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2023

Sveriges Företagshälsors medlemmar hälsas välkomna till årsmöte och bolagsstämma 2023.

Tid: Kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Plats: Sveriges Företagshälsor, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Årsmötet kommer att även att sändas digitalt via Teams.

Årsmöteshandlingar: 

Kommer att finnas nedladdningsbara här på denna sida två veckor innan mötet. Länk till sidan distribueras två veckor innan mötet.

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Årsredovisning Föreningen Sveriges Företagshälsor 2022

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Företagshälsor 2022

Årsredovisning Sveriges Företagshälsor Service AB 2022

Revisionsberättelse Sveriges Företagshälsor Service AB 2021

Verksamhetsplan och Budget 2023

Valberedningen

 

Ärenden som medlem önskar behandla på årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast den 24 april 2023.

Anmälan: Senast 5 maj till anmalan@foretagshalsor.se

Efter årsmötet inbjuder vi till mingel med lättare förtäring och dryck. 

Kontakt