Sveriges Företagshälsors Årsmöte 2024

Sveriges Företagshälsors medlemmar hälsas välkomna till årsmöte och bolagsstämma 2024.
Årsmöte

Tid: Kl. 14.00 Årsmötesförhandlingar

Plats: Sveriges Företagshälsor, Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.
Årsmötet kommer att även att sändas digitalt via Teams.

Årsmöteshandlingar Kommer att finnas nedladdningsbara här på denna sida två veckor innan mötet. 
Länk till sidan distribueras två veckor innan mötet.

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning Föreningen Sveriges Företagshälsor 2023
Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Företagshälsor 2023
Årsredovisning Sveriges Företagshälsor Service AB 2023
Revisionsberättelse Sveriges Företagshälsor Service AB 2023
Verksamhetsplan och Budget 2024
Valberedningen

Ärenden som medlem önskar behandla på årsmötet ska vara föreningen tillhanda senast 23 april 2024. 

Anmälan: Senast 9 maj till anmalan@foretagshalsor.se

Efter årsmötet inbjuder vi till mingel med lättare förtäring och dryck. 

Kontakt